Κατασκευή ιστοσελίδας για ΙΚΕ

κατασκευή ιστοσελίδας

Κατασκευή ιστοσελίδας για ΙΚΕ (ΓΕΜΗ). Υποχρεωτική ιστοσελιδα ΙΚΕ για ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας ΙΚΕ είναι υποχρεωτική η κατασκευή νέας ιστοσελίδας εταιρικής μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Η ιστοσελίδα για ΙΚΕ είναι απαραίτητο να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας.

Επωνυμία, διακριτικό τίτλο, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνα επικοινωνίας, email, αριθμό καταχώρησης επιμελητηρίου, αριθμό ΓΕΜΗ.

Επιπλέον χρειάζεται να αναφέρει τους διαχειριστές, το κεφάλαιο, την ημερομηνία λήξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, τους ΚΑΔ και τους εταίρους.

Συνήθως όλα τα στοιχεία βρίσκονται στο έγγραφο σύστασης που παρέχει το επιμελητήριο.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή της υποχρεωτικής ιστοσελίδας ΙΚΕ σε οικονομικές τιμές.

Επιπλέον σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε την ιστοσελίδα σας σε εταιρική δυναμική και ηλεκτρονικό κατάστημα πληρώνοντας μόνο τη διαφορά.

Νέα Ιστοσελίδα ΙΚΕ (υποχρεωτική ΓΕΜΗ)

Κατασκευή ιστοσελίδων

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την κατασκευή είναι τα ακόλουθα :

1. Επιλογή ονόματος χώρου (Domain name με κατάληξη gr, com, EU)

Συνήθως για την επιλογή του ονόματος χώρου σας παρέχεται βοήθεια για να βρείτε το κατάλληλο όνομα από την εταιρεία μας.

2. Αποστολή των στοιχείων της εταιρείας σας στο info@autokinita.eu

3. Κατάθεση του ποσού στους λογαριασμούς που θα σας στείλουμε

Η κατασκευή της ιστοσελίδας σας ξεκινάει από τη στιγμή που θα λάβουμε τα χρήματα και συνήθως η ιστοσελίδα παραδίδεται αυθημερόν.

Η τιμή για Υποχρεωτική ιστοσελίδα one page ξεκινάει από 40+ΦΠΑ (ετήσιο κόστος) που περιλαμβάνει και χώρο για την δημοσίευση ισολογισμών, οικονομικών καταστάσεων και εταιρικών ανακοινώσεων. Ζητείστε μας δείγμα για την ιστοσελίδα της εταιρείας ΙΚΕ.

Αποκτήστε άμεσα την υποχρεωτική ιστοσελίδα ΙΚΕ

Η τιμή των domain name είναι :

. Gr κατοχύρωση για 2 έτη 26.60 + ΦΠΑ

. COM κατοχύρωση για 1 έτος 14,50 + ΦΠΑ

. EU Κατοχύρωση για 1 έτος 12 + ΦΠΑ

Δείγμα ιστοσελίδας ΙΚΕ

δειγμα ιστοσελιδας ΙΚΕ

Για οποιαδήποτε βοήθεια παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

autokinita

Scroll to Top